Pan Piotr Chylarecki jest dyrektorem gimnazjum we wsi Malechowo. Pan Piotr stworzył szkołę wyjątkową, przyjazną uczniowi, szkołę, która kształci młodego człowieka tak aby mógł poradzić sobie w jednoczącej się Europie. Na wniosek pani Teresy Siwak pan Piotr Chylarecki otrzymuje nagrodę Polculu za „nowatorskie metody wychowawcze w szkole i pobudzanie aktywności społecznej na terenie gminy Malechowo”.