Pan Stefan Wilkanowicz znany dziennikarz i publicysta „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak” jest wielce zasłużony dla dialogu polsko- i chrześcijańsko-żydowskiego, dialogu żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskiego, a także dialogu pomiędzy Polakami reprezentującymi różne opcje polityczne. Jest autorem kompromisowej preambuły do Konstytucji Rzeczypospolitej. Jest zaangażowany w rozwiązanie problemu  bezrobocia oraz w ideę integracji europejskiej. Na wniosek pana Janusza Poniewierskiego Pan Stefan Wilkanowicz zostaje uhonorowany nagrodą Polculu im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski, ideę integracji europejskiej i zwalczanie bezrobocia”.