Pan Edward Wiśniewski, nauczyciel geografii w Legnicy traktuje turystykę jako ważny element w kształtowaniu postaw młodzieży w szkołach legnickich i okolicznych wsiach. Twórca programów edukacyjno-turystycznych. Pan Edward Wiśniewski zostaje wyróżniony nagrodą Polculu za „działalność wychowawczą i  popularyzację turystki w Legnicy”. O nagrodę wnioskowała pani Hanna Laddy Widajewicz.