Ksiądz prof. Stanisław Urbański, dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego od wielu lat pracuje na polu zbliżenia między Polakami i Białorusinami. Zdobył również uznanie i po tamtej stronie, co potwierdzają liczne podpisy Białorusinów popierających wniosek o nagrodę. Ksiądz Profesor zostaje wyróżniony przez Polcul nagrodą za „działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Białorusinów”. Wnioskował ks. profesor Edward Walewander.