Pan Jaromir Szroeder jest animatorem życia kulturalnego w Parchowie na Kaszubach. Założył i prowadzi młodzieżowy zespół teatralny „Dialogus”. We współpracy z organizacjami mniejszości niemieckiej w Danii i mniejszości duńskiej w Niemczech zorganizował program pod nazwą „Młodzież pogranicza”. Pan Jaromir Szroeder otrzymuje nagrodę Polculu za „stworzenie i prowadzenie młodzieżowego zespołu teatralnego „Dialogus“ w Parchowie”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.