Państwo Plochowieorganizują i rozwijają bezinteresownie  twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych. Pan Leszek Ploch od 20-tu lat prowadzi z nimi orkiestrę,zespół wokalno-taneczny „Mazowiacy”, i teatr małych form. A pani Hanna Szczepańska-Ploch – zajmuje się choreografią w tym zespole. Oboje Państwo otrzymują nagrodę za „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach zespołu „Mazowiacy” w Warszawie”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.