Ksiądz Piotr Krakowiak jest współzałożycielem i dyrektorem hospicjum stacjonarnego w Gdańsku, jest też założycielem Fundacji Na Rzecz Wspierania Hospicjów i krajowym duszpasterzem hospicjów. Z jej pomocą prowadzi szeroko zakrojoną edukację społeczną na temat choroby nowotworowej i jej profilaktyki, a także na temat pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Ksiądz Piotr Krakowiak zostaje wyróżniony nagrodą Polculu za „rozwijanie programu hospicjów w Trójmieście”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.