Pani Barbara Kosiacka uprawia wielostronną działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. Jest znaną działaczką AA i jak pisze pani psycholog Grażyna Płachcińska pani Barbara odgrywa niemałą rolę w trzeźwieniu polskiego narodu. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej pani Barbara otrzymuje nagrodę Polculu za „pomoc uzależnionym w wychodzeniu z nałogu i trwaniu w trzeźwości”.