Pan Mieczysław Gach jest muzyko-terapeutą. Założył w Słupsku zespół wokalno-muzyczny składający się z osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Częste występy dają im dużo satysfakcji i wiary w siebie. Za „działalność w zespole wokalno-muzycznym ‘Turkus’ w Słupsku na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi” pan Mieczysław Gach otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.