Pan Jerzy Fornalik pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w Borzęcinie koło Koźmina Wielkopolskiego (między Krotoszynem a Jarocinem). Robi wszystko aby okazywano im szacunek i traktowano na równi ze zdrowymi rówieśnikami. W ramach stworzonego przez niego programu „Antyschematy” jego podopieczni zajmują się porządkowaniem starych żydowskich cmentarzy. Pomaga im w tym młodzież z Izraela, Niemiec i Ukrainy. Wspólne działania młodzieży z różnych krajów są doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, a w rezultacie przełamania wzajemnych uprzedzeń. Pan Jerzy Fornalik otrzymuje nagrodęim. Zofii i Jerzego Bonieckich, za „działalność wychowawczą i kształcenie postaw tolerancji w ramach programu Antyschematy”. Wnioskowała pani Joanna Dunikowska.