W Matemblewie działa również ks. Wiesław Wiśniewski – współtwórca i dyrektor Diecezjalnego Domu Samotnej Matki, współzałożyciel Fundacji „Przyjęcie Daru Życia”, twórca i organizator świetlicy parafialnej „Drugi Dom” dla dzieci ubogich i zaniedbanych. Na wniosek pani Teresy Siwak ks. Wiesław Wiśniewski otrzymuje nagrodę Polculu za„działalność na rzecz ubogich w Matemblewie”.