Ksiądz infułat Ludwik Rutyna poświęca swoje życie odbudowie zabytkowych kościołów na Podolu i Opolszczyźnie. Swoją postawą duszpasterską służy pojednaniu ludzi różnych wyznań i narodowości. Na wniosek pani Anny Laddy-Widajewicz Ksiądz Ludwik Rutyna otrzymuje dziś nagrodę Polculu za „pracę na rzecz pojednania ludzi różnych wyznań i odbudowę zabytków architektury sakralnej na Podolu i Śląsku Opolskim”.