Pan Marian Półtoranos – reżyser, aktor, nauczyciel, jest animatorem życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej. Mają tam miejsce takie wydarzenia kulturalne jak na przykład Międzynarodowy Festiwal Teatralny Zderzenie, czy Dolnośląski Przegląd Form Teatralnych, Festiwal Kameralistyki Młodych i wiele innych. Pan Półtoranos reaktywował też inicjatywę Hrabstwo Kłodzkie, które jest pretekstem do szerszych działań społecznych i edukacyjnych. Fundacja Polcul doceniła działalność pana Mariana Półtoranosa i przyznałą mu nagrodę za „animację życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej”. Autorką wniosku jest pani Barbara Weigl.