Pan Jacek Milewski jest nauczycielem i dyrektorem założonej w 1993 roku Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach. Jak pisze wnioskodawczyni pani Barbara Weigl „pan Jacek jest fenomenalnym nauczycielem niezwykle trudnej grupy uczniów”. Pan Jacek Milewski otrzymuje nagrodę im.  Eudoksji Rakowskiej, za „prowadzenie Parafialnej Szkoły Romskiej w Suwałkach”.