Pan Dariusz Mikuła to aktor a zarazem organizator życia teatralnego w Szczecinie. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Teatru Kana. Ten niezwykły teatr prowadzi akcję „Pomoc dzieciom podwórka”, współpracuje z ośrodkiem MONARu w Babigoszczy, prowadzi terapię poprzez teatr i programy muzyczne, prowadzi warsztaty artystyczne dla młodzieży w ramach profilaktyki i walki z uzależnieniem. Na wniosek pani Teresy Siwak pan Dariusz Mikuła otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność na rzecz rozwoju życia teatralnego w Szczecinie”.