Pani Aleksandra Mieszkowska i pani Anna Rachocka pracują na rzecz osób z chorobą Alzheimera w Trójmieście. Są współzałożycielkami  Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Popularyzują wiedzę o tej chorobie, walczą o przywileje dla tej grupy chorych i poszukują źródeł finansowania pomocy.Fundacja Polcul przyznała paniAleksandrze Mieszkowskiej i pani Annie Rachockiej nagrodę za „działalność na rzecz osób z chorobą Alzheimera”. Nagroda dla pani Mieszkowskiej nosi imię Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.