Pan Marcin Kornak jest założycielem i działaczem Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, którego celem jest zwalczanie nietolerancji i agresji na tle etnicznym, rasowym, religijnym i kulturowym. Nasza Fundacja przyznała PanuMarcinowi Kornakowi  nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „działalność na rzecz tolerancji i przezwyciężania dyskryminacji i ksenofobii”. O nagrodę wnioskowała pani Barbara Weigl.