Pan Tomasz Jankiewicz to pomysłodawca i założyciel Pogotowia Teatralnego dla chorych dzieci w Szczecinie, bo śmiech i zabawa pomaga dzieciom szybciej wracać do zdrowia. Pan Tomasz Jankiewicz otrzymuje nagrodę Polculu za „stworzenie Pogotowia teatralnego dla chorych dzieci w Szczecinie”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.