Ksiądz Jan Giriatowicz to postać znana i szanowana w Słupsku. Od 20 lat organizuje pomoc charytatywną dla ludzi biednych i bezdomnych, a szczególnie dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi – narkomanią, alkoholizmem, bezrobociem. Pomaga samotnym matkom i wielodzietnym rodzinom. Na wniosek pani Teresy Siwak ksiądz Jan Giratowicz otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność charytatywną dla potrzebujących w Słupsku”.