Pani Hanna Wróblewska, nauczycielka, od lat pracuje społecznie w Towarzystwie Miłośników Miasta Strzelna. Zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową wśród młodzieży szkolnej. Organizuje jarmarki świąteczne, aukcje i kwesty charytatywne na rzecz chorych dzieci. W Domu Pomocy Społecznej prowadzi terapię muzyczną i techniczną. Reaktywowała chór „Harmonia” nad którym ma pieczę artystyczną. Pani Hanna Wróblewska otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za „działalność kulturalno-oświatową wśród młodzieży w Strzelnie”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.