Pan Stefan Pastuszewski od lat sprawuje społecznie opiekę kulturalną nad młodzieżą w Bydgoszczy, i młodzieżą na Białorusi i na Litwie. Założył tam kilkanaście „Klubów Polskiej Książki”, jeździ z prelekcjami do małych ośrodków kultury, a dla młodzieży organizuje warsztaty literackie. Co parę miesięcy jeździ z uzbieranymi książkami na Białoruś i Litwę, obdarowuje nimi tamtejsze biblioteki i spotyka się z młodzieżą by dyskutować nad przeczytaną lekturą. Fundacja Polcul przyznała panu Stefanowi Pastuszewskiemu nagrodę za „działalność kulturalno-społeczną w Bydgoszczy, na Białorusi i na Litwie”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Anna Laddy Widajewicz.