Pan Andrzej Lewandowski, doktor matematyki z Torunia, jest niestrudzonym  krzewicielem sztuki mimo znacznego upośledzenia wzroku, co pozbawia go możliwości samodzielnego czytania. Odbył ponad 260 publicznych spotkań poświęconych poezji, malarstwu i muzyce, kulturze polskich chasydów i Łemków, a także  obcowaniu z przyrodą. Jego głównym osiągnięciem był cykl recytacji z pamięci pełnego tekstu Pana Tadeusza w 200-lecie urodzin Mickiewicza. Jego tłumaczenie sonetów Petrarki spotkało się z najwyższym uznaniem krytyków literatury. Wszystko to czyni skromnie, bez rozgłosu, bez subwencji i bez refundacji kosztów. Nasza Fundacja przyznała PanuAndrzejowi Lewandowskiemu nagrodę za „przybliżanie bliźnim dziedzictwa kultury z potrzeby serca”. Wnioskodawcą jest pan Leszek Zaleski.