Ksiądz infułat Antoni Łassa jest twórcą licznych inicjatyw społecznych,  edukacyjnych, samorządowych i charytatywnych w Koninie. Jest inicjatorem i twórcą systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży z terenów popegeerowskich. Był również założycielem niepublicznej taniej opieki zdrowotnej i organizatorem „apteki leków z darów”. Nasza Fundacja przyznała Księdzuinfułatowi Antoniemu Łassie nagrodę za „działalność społeczną, edukacyjną, samorządową i charytatywną na terenie Konina”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.