Od 1990 roku istnieje w Wilnie dzięki panu Stefanowi Kimso klub sportowy „Polonia”. Prowadzony przez niego klub skupia kilkuset zawodników w wieku od 10 do 70 lat. Fundacja Polcul przyznała PanuStefanowi Kimso nagrodę za „zorganizowanie i prowadzenie klubu sportowego ‘Polonia’ w Wilnie”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.