Pani Lilia Kiejzik prowadzi polskie studio teatralne w Wilnie. Od 15 lat jest kierowniczką artystyczną i reżyserem zespołu teatralnego przy Domu Kultury Polskiej. Jaj teatr ma bardzo dobrą opinię wśród całego społeczeństwa Wilna, nie tylko wśród Polaków. Nasza Fundacja przyznała PaniLilii Kiejzik nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „działalność kulturalną na rzecz polskiego środowiska w Wilnie”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.