Pan Jacek Juszkiewicz jest znanym w Wieliczce społecznikiem. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby, które pomaga najuboższym mieszkańcom Wieliczki. Organizował też pomoc dla powodzian, organizuje liczne akcje charytatywne. Prowadzi „Bezdomny Dom Kultury” którego atrakcyjne programy kulturalne i edukacyjne skupiają po kilkaset osób tygodniowo. Fundacja Polcul przyznała PanuJackowi Juszkiewiczowi nagrodęza „działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w Wieliczce”. Wnioskodawczynią jest pani Joanna Dunikowska.