Pan Łukasz Horowski od czasów studenckich jest zaangażowany w działalność społeczną na terenie Wielkopolski. Z własnych funduszy pomaga na wielką skalę dzieciom, młodzieży i ludziom chorym ze wsi Cygany w regionie Borszczowa na Ukrainie. 16 komputerów dla miejscowej szkoły, dzwon dla cerkwii, EKG dla szpitala, opłaca specjalistyczne leczenie, sponsoruje studia 25 młodych Ukraińców, to tylko przykłady. Nie stosuje podziału na dzieci polskie i ukraińskie. Jest tam kochany i szanowany. Nasza Fundacja przyznała Panu Łukaszowi Horowskiemunagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „działalność na rzecz budowania przyjaźni i pojednania między Polakami i Ukraińcami”. Wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.