Pani Elżbieta Gubernator Syposz. Od wielu lat wiceprzewodnicząca Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym”, współinicjatorka i redaktor naczelny kwartalnika „Dłonie i Słowo”. Sama głucha od urodzenia, ze znacznym ubytkiem wzroku pświęciła się całkowicie pomocy osobom głuchoniewidomym. Jest  pomysłodawczynią plenerów rzeźbiarskich dla głuchoniewidomych w Orońsku, pisze dla nich podania, wnioski o rentę, zawozi do lekarzy, zajmuje się szkoleniem wolontariuszy. Na wniosek Pani Anny Laddy Widajewicz Pani Elżbieta Gubernator Syposz otrzymuje nagrodę naszej Fundacji za „pracę na rzecz głuchoniewidomych”.