Pani Janina Gieczewska jedna z najaktywniejszych działaczek Związku Polaków na Litwie: założyła bibliotekę w której gromadzi polską literaturę, udziela się w Fundacji Kultury Polskiej, w Towarzystwie Dobroczynności, opiekuje się polskimi szkołami i przedszkolami, poszukując dla nich darczyńców. I ma jeszcze wiele innych zasług dla miejscowego środowiska, których nie sposób tutaj wymienić. Nasza Fundacja przyznała Pani Janinie Gieczewskiej nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „prace na rzecz społeczności lokalnej na Wileńszczyźnie”. Wnioskowała pani Teresa Siwak.