Pani Maria Andrzejewska – dawniej inżynier pracujący na budowie, założyła 15 lat temu w Szczecinie Fundację Balet, której celem jest poszukiwanie młodych talentów baletowych i opieka nad artystyczną młodzieżą nie tylko ze Szczecina ale i z całej Polski. Prowadzenie fundacji i kwestowanie zajmuje jej większość czasu. Nasza Fundacja przyznała pani Marii Andrzejewskiej nagrodę za „działalność kulturalną dla dobra społeczności lokalnej w Szczecinie”. O nagrodę wnioskował pan Grzegorz Dowlasz.