Pan Roman Zańko pracuje na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Szczecinie. 8 lat temu założył Fundację „Pod Sukienkami” dla osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi pracownię warsztatową i galerię dla swoich podopiecznych. Jest to miejsce twórczości plastycznej, wokalno-muzycznej, a także teatralnej i literackiej. Fundacja Polcul przyznała panu Romanowi Zańce nagrodę za „działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Szczecinie”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Teresa Siwak.