Pan dr Bogusław Wróblewski jest współzałożycielem i długoletnim prezesem Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. Jest też redaktorem naczelnym kwartalnika o tej samej nazwie „Akcent”. Fundacja ta promuje pisarzy polskich i krajów ościennych kładąc nacisk na usuwanie uprzedzeń etnicznych, światopoglądowych i religijnych, dzielących ludzi sztuki, szczególnie na obszarze Europy środkowo-wschodniej. Nasza Fundacja przyznała Panu Bogusławowi Wróblewskiemu nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „działalność publicystyczną na rzecz dobrych stosunków Polski z sąsiadami”. Wnioskodawczynią jest pani Anna Laddy Widajewicz.