Pani Urszula Weber-Król działa w Kutnie, Żychlinie i całym powiecie kutnowskim. Poprzez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka”, które założyła, pomaga młodym niepełnosprawnym ludziom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Jest autorką licznych inicjatyw na tym terenie. Prowadzi obozy integracyjno-rehabilitacyjne, walczy o zniesienie barier architektonicznych. To tylko wybrane pola działalności pani Urszuli, jest ich znacznie więcej. Nasza Fundacja przyznała pani Urszuli Weber-Król nagrodę za „działalność na rzecz rehabilitacji i edukacji młodych niepełnosprawnych w Żychlinie i Kutnie”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.