Pan prof. Jan Świtka działa na rzecz dobrych stosunków i pojednania polsko-ukraińskiego.  Jako profesor na uczelni w Tomaszowie Mazowieckim opiekuje się młodzieżą ukraińską, pomagając jej w edukacji i stwarzając dogodne warunki dla jej rozwoju. Fundacja Polcul doceniając zasługi pana profesora Jana Świtka przyznała munagrodę za „działalność na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego”. Wnioskodawcami są ks. prof. Edward Walewander z KULu i pani  Anna Laddy Widajewicz.