Pani Ewa Smuk Stratewerth mieszka w Grzybowie koło Słubic. Od lat zajmuje się ochroną przyrody na wsi, propagowaniem zdrowego odżywiania, edukacją ekologiczną młodzieży, aktywizowaniem  kobiet na wsi i wieloma innymi jeszcze działaniami. Zainicjowała między innymi akcję „Rodzić po ludzku”. Nasza Fundacja przyznała pani EwieSmuk Stratewerth nagrodę, za „krzewienie kultury, oświaty i ochrony przyrody w Słubicach”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.