Pan Edward Rychlicki mieszka i pracuje w Niemczech. Jest dobrym duchem dla inwalidów. Od lat zaopatruje nieodpłatnie osoby niepełnosprawne w Polsce w sprzęt rehabilitacyjny. Pan Edward nie wie dokładnie ile osób skorzystało  z tego sprzętu. Może 2, 3 tysiące. Było 15 tirów, 20 busów i około 50 samochodów kombi. Fundacja Polcul przyznała PanuEdwardowi Rychlickiemu nagrodę za „nieodpłatne zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.