Pani Bogdana Pilichowska prowadzi w Krakowie od czasów stanu wojennego Aptekę Darów. Rocznie realizuje się ok. 20 tysięcy recept.  Stowarzyszenie które powołała pomaga osobom przewlekle chorym dzięki funduszom uzyskanym od darczyńców. Działają już trzy filie Apteki Darów na Ukrainie.  Nasza Fundacja przyznała PaniBogdanie Pilichowskiej nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „stworzenie krakowskiej Apteki Darów”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.