Pani Hanna i pan Jan Kawalcowie organizują pomoc dla osób chorych na zespół Marfana i inne choroby genetycznie uwarunkowane. Stowarzyszenie, które powołali w tym celu oferuje wsparcie i pomoc w leczeniu, turnusy rehabilitacyjne i kształcenie zawodowe chorych, a także pomoc socjalną. Fundacja Polcul przyznała Państwu Hannie i Janowi Kawalcomnagrodęza wieloletnią „działalność na rzecz osób chorych na zespół Marfana i inne zespoły genetycznie uwarunkowane”. Wnioskodawczynią jest pani Teresa Siwak.