Pani Aldona Gawecka od wielu lat inicjuje i prowadzi wiele akcji społeczno-kulturalnych na terenie Żoliborza. Wcieliła w życie program pod nazwą „Wysłuchiwacze zwierzeń” służący przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Na jego potrzeby współtworzyła Stowarzyszenie „Vox Humana”. Nasza Fundacja przyznała PaniAldonie Gaweckiej nagrodę  za „inicjowanie licznych akcji społeczno-kulturalnych na Żoliborzu w tym programu ‘Wysłuchiwacze zwierzeń’”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.