Od wielu lat pan Krzysztof Bonikowski  ipani Aleksandra Zielińska pomagają biednym i bezdomnym ludziom w Tczewie. Pan Krzystof jest szefem tamtejszego Banku Żywności, przyczynił się też do reaktywacji miejscowego Domu Dziecka. Oboje rozprowadzają sprzęt rehabilitacyjny, opiekują się opuszczającymi więzienia i osobami poddanymi leczeniu odwykowemu. Ta lista jest znacznie szersza.    Nasza Fundacja przyznała Panu Krzysztofowi  Bonikowskiemu i pani Aleksandrze Zielińskiej nagrodę za „pomoc ludziom biednym i bezdomnym w Tczewie”. Wnioskowała pani Teresa Siwak.