Pani Marta Białek i pan Piotr Stasik - poprzez założone przez siebie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, wcielają w życie programy aktywizujące życie kulturalne dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Dotarli do 200 miejscowości z projektami w których wzięło udział 6000 młodych osób. Nasza Fundacja przyznała Pani Marcie Białęk i panu Piotrowi Stasikowi nagrody za szerzenie kultury polskiej wśród młodzieży w małych miejscowościach”. Wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.