Pan Walenty Tyszkiewicz przedsiębiorca z Turkmenistanu przez 15 lat organizował pomoc dla zamieszkałych tam Polaków. Zorganizował niedzielną szkółkę nauki języka polskiego w której był nauczycielem. Dzięki jego inicjatywie powstało Centrum „Polonia Turkmeńska”. Organizował kolonie letnie dla polskich dzieci. Organizował pomoc materialną w ramach której napływały dary również z ośrodków polonijnych w krajach zachodnich. Przy jego wydatnej pomocy kilkudziesięciu młodych ludzi polskiego pochodzenia dostało się na studia w Polsce. Mając na uwadze te zasługi nasza Fundacja przyznała panu Walentemu Tyszkiewiczowi nagrodę nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej, za „organizowanie pomocy dla Polaków w Turkmenistanie”. Wnioskodawczynią była pani Teresa Siwak.