Pan Sławomir Rybka jest twórcą Polskiego Portalu Marzeń. Poprzez stronę internetową pośredniczy w realizacji marzeń. Tym działaniem buduje wiarę w dobroć i bezinteresowność. Został Dyżurnym Marzycielem Kraju. Fundacja Polcul przyznała panu Sławomirowi Rybce nagrodę za „stworzenie Polskiego Portalu Marzeń”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Anna Laddy Widajewicz.