Pani Wiesława Olczykowska jest osobą wielce zasłużoną dla rozwoju nowoczesnego bibliotekarstwa na terenie województwa Łódzkiego. Fundacja Polcul przyznała pani Wiesławie Olczykowskiej nagrodę za „działalność bibliotekarską na terenie Piotrkowa Trybunalskiego”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Janina Moskalczuk.