Pani Alicja Nowak jest inicjatorką i założycielką Fundacji „Sprawni”. Działa ona na rzecz zbliżenia do siebie osób niepełnosprawnych. Prowadzi akcję informacyjną o należnych im prawach. Fundacja Polcul przyznała pani Alicji Nowak nagrodę za „działalność na rzecz zbliżenia do siebie środowisk osób niepełnosprawnych”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Anna Laddy Widajewicz.