Ks. Stanisław Łada jest nie tylko duszpasterzem swojej parafii, ale też wyjątkowo aktywnym działaczem społecznym. Pomaga niepełnosprawnym, biednym i potrzebującym w Pruszczu Gdańskim.Jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji pomocowych o charakterze stałym i doraźnym. Nasza Fundacja przyznała Księdzu Stanislawowi Ładzie nagrodę za „niesienie pomocy potrzebującym w Pruszczu Gdańskim”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.