Pani Linadia Kurpiewska jest animatorką życia społeczno-kulturalnego Gminy Żydowskiej w Gdańsku. Jej podopieczni to w większości ludzie w podeszłym wieku, którym udziela wszelkiej możliwej pomocy. Fundacja Polcul doceniając zasługi pani Linadii Kurpiewskiej przyznała jejnagrodę za działalność społeczną w ramach Gminy Żydowskiej w Gdańsku”. Wnioskodawczynią jest pani Teresa Siwak.