Pan  Marek Koprowski – dziennikarz. Od lat zajmuje się losami Polaków na wschodzie. Inicjuje porządkowanie cmentarzy, pomaga w utrzymaniu polskości, dostarcza polską literaturę, a poprzez swoją publicystykę przybliża ich losy nam w kraju. Pan Marek Koprowski otrzymuje od Fundacji Polcul nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów, za „udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom za wschodnią granicą i działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Anna Laddy Widajewicz.