Bracia, panowie Władysław i Bogusław Kłosiewiczowie  i ich rodzina powołali w 1999 roku Fundację Pro Academia Narolense, której siedzibą jest odbudowywany przez nich pałac w Narolu z końca XVIII wieku, zbudowany przez hrabiego Antoniego Feliksa Łosia, mecenasa sztuki, który stworzył tam szkołę dramatyczną, muzyczną i malarską.  W niektórych pomieszczeniach odbywają się już koncerty, wystawy i warsztaty muzyczne. Dziłalność braci Kłosiewiczów sprawiła że maleńki Narol stał się kulturalnym centrum regionu. Fundacja Polcul przyznała Panom Władysławowi i Bogusławowi Kłosiewiczom nagrodę za „działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Fundacji Pro Academia Narolense w Narolu”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.