Pan Stanisław Kiełbowicz i  pan  Jarosław Pagacz  działają w Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży w Jarosławiu. Fundacja pomaga szczególnie uzdolnionej młodzieży z powiatu Jarosławskiego i studentom krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Od roku 2003 Fundacja przyznała prawie 500 stypendiów i wyróżnień. Ponadto Fundacja prowadzi działalność na rzecz najuboższych mieszkańców Jarosławia oraz niesprawnej młodzieży. Fundacja Pocul przyznała panu Stanisławowi Kiełbowiczowi i panu Jarosławowi Pagaczowi  nagrodę za „działalność społeczną w ramach Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży w Jarosławiu”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.